(៨៥៥)០១៥-៥១៥៥៥០
(៨៥៥)០៩២-៣៨៨៨៨៤
(៨៥៥)០៧០-៣០០០០៧
(៨៥៥)០២៣-៥៣០៩៧៧៧
phluo02100102@whp-realty.com
 
WHP REALTY :: Fast & Efficient Service
ជ្រើសរើស ភាសា
English (UK)Khmer (KH)Chinese (CN)

សេវាកម្មវិជ្ជាជីវៈរបស់យើង

លេខសម្គាល់ សេចក្តីយោង

ប្រភេទ ទ្រព្យសម្បត្តិ

ប្រភេទ សេវាកម្ម

ក្រុង រឺខេត្ត

ខណ្ឌ រឺស្រុក

សង្កាត់ រឺឃុំ

លំដាប់នៃតំលៃ

លំដាប់នៃទំហំ

ទិស

សេវាកម្មរបស់ពួកយើង

Property Sale & Rent
អចលនទ្រព្យសម្រាប់លក់ និងជួល

យើងបានរក្សាទុកច្រើនជាង 3000 អចលនទ្រព្យដែលកំពុងត្រូវបានលក់ និងជួលនៅលើវេបសាយ របស់យើង។ យើងសន្យាផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបញ្ជីឈ្មោះអចលនទ្រព្យយ៉ាងឆាប់រហ័សសម្រាប់បំពេញទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។

យើងធ្វើតាមនិងណែនាំអ្នកទិញនិងអ្នកលក់នៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការទាំងមូលនៃការលក់ / ការទិញយកនិងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលត្រូវបានតម្រូវទៅតាមអតិថិជនក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើននូវប្រសិទ្ធភាព និងកាត់បន្ថយហានិភ័យអោយកាន់តែតិចទៅៗ។

Property Valuation
ការវាយតម្លៃទៅលើអចលនទ្រព្យ

ការផ្តល់សេវាវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យរបស់យើងផ្តល់នូវដំបូន្មានត្រឹមត្រូវនៅលើតម្លៃទីផ្សារនៃទ្រព្យសម្បត្តិអចលនទ្រព្យផ្សេងៗ។ អ្នកជំនាញរបស់យើងនឹងជួយអ្នកឱ្យយល់ពីការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃនៅក្នុងទីផ្សារ និងបង្កើននូវប្រសិទ្ធភាពនៃអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកតាមរយៈការប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងទីផ្សារក្នុងស្រុក។ ភាពត្រឹមត្រូវ និងការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យអោយសមស្របទៅសម័យកាលគឺពឹងផ្អែកទៅលើការរួមបញ្ចូលនៅវិធីសាស្រ្តផ្សេងៗដោយប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ និងទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននៃនាយកដ្ឋានភ្នាក់ងារ និងស្រាវជ្រាវទៅលើទីផ្សាររបស់យើង។

ការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យបានផ្តល់អោយនូវតម្លៃជាច្រើនផ្សេងគ្នាដែលមានសមាសភាពដូចខាងក្រោម:

អចលនទ្រព្យឧស្សាហកម្ម ដែលរួមបញ្ចូលទាំង ឃ្លាំង, រោងចក្រ.

អចលនទ្រព្យលំនៅដ្ឋាន ដែលរួមបញ្ចូលទាំង ផ្ទះ / ភូមិគ្រឹះ, ផ្ទះល្វែង, ថោនហោស៍, ហាង, អាផាតមេន / ខុនដូ, ។ល។

អចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្ម ដែលរួមបញ្ចូលទាំង ផ្ទះសំណាក់, អាគារការិយាល័យ, ក្លឹបរាត្រី, ភោជនីយដ្ឋាន, សណ្ឋាគារ, ។ល។

អចលនទ្រព្យកសិកម្ម ដែលរួមបញ្ចូលទាំង ចម្ការកៅស៊ូ, ចម្ការកាសាវា, វាលស្រែ, ។ល។

នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃរបស់យើងមានបទពិសោធនិងជំនាញឯកទេសយ៉ាងច្បាស់លាស់ដើម្បីអនុវត្តនូវសេចក្តីណែនាំអំពីការតំរង់ទិសផ្សេងៗអោយមានប្រសិទ្ធិភាពយ៉ាងល្អប្រសើរជាមួយនឹងកិច្ចការនិមួយៗបានយ៉ាងជាក់លាក់។ ក្រុមការងាររបស់យើងមានសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងមូលដ្ឋាននិងបទពិសោធន៍ច្បាស់លាក់។

ការវាយតម្លៃរបស់យើងគឺជាមូលដ្ឋាននៃការសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ, ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ, អ្នកអភិវឌ្ឍន៍, វិនិយោគិននិងវិស័យសាធារណៈជាដើម។.

Property Market Research
ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារអចលនទ្រព្យ

របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវទីផ្សារគឺជាមគ្គុទេសដ៏ទូលំទូលាយទៅនឹងទំហំទីផ្សារ និងទស្សនៈវិស័យរីកចម្រើន។ របាយការណ៏របស់យើងបានផ្តល់នូវយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការវិភាគទៅលើកត្តាផ្សេងៗដែលជះឥទ្ធិពលដល់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួន, រួមបញ្ចូល ការអភិវឌ្ឍន៍នូវផលិតផលថ្មី, សេដ្ឋកិច្ច, ជីវិតរស់នៅ និងមានឥទ្ធិពលលើប្រជាសាស្រ្ត, កត្តាចែកចាយ និងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងបញ្ហាកំណត់តម្លៃ.

ការវិភាគស្រាវជ្រាវទីផ្សាររបស់យើងគឺជាសមាសភាគដ៏សំខាន់មួយនៃយុទ្ធសាស្រ្តពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួន។ យើងផ្តល់ជូននូវការស្រាវជ្រាវមួយដែលឯករាជ្យ និងតម្រូវទៅតាមគោលបំណងដោយអនុលោមតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។ ក្រុមការងាររបស់យើងបានវាយតម្លៃទៅលើសក្ដានុពលនៃចំណែកទីផ្សារយ៉ាងជាក់លាក់ និងផ្តល់ឱ្យទាន់ពេលវេលា និងការណែនាំដែលត្រឹមត្រូវ ចាំបាច់សំរាប់ធ្វើសេចក្តីសំរេចចិត្ត។

Property Consultant
ប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអចលនទ្រព្យ

អតិថិជនរបស់យើងនឹងទទួលបានការព្រមព្រៀងដ៏អស្ចារ្យនៃភាពបត់បែនក្នុងការជ្រើសរើសនូវសេវាកម្មដែលពួកគេត្រូវការ។ ប្រសិនបើមានអ្នកទិញឬអ្នកលក់ជឿជាក់ថាពួកគេមានសមត្ថភាពក្នុងការទទួលយកនៅចំនួននៃការងារដែលទាក់ទងនឹងការបង្ហាញទ្រព្យសម្បត្តិ, កិច្ចសន្យានៃការចរចា ឬអ្វីផ្សេងទៀតដែលពួកគេអាចជ្រើសរើសយកអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអចលនទ្រព្យរបស់ពួកយើងសម្រាប់សេវាកម្មផ្សេងៗដែលពួកគេត្រូវការដោយឥតគិតថ្លៃ។

យើងបានអនុវត្តនូវបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងទីផ្សារក្នុងស្រុករបស់ពួកយើងដើម្បីជួយដល់អតិថិជននូវការសម្រេចចិត្តក្នុងការវិនិយោគរបស់ពួកគេ។ ក្រុមការងារផ្នែកផ្តល់យោបល់របស់យើងត្រូវបានប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីរៀបចំសេវាកម្មអចលនទ្រព្យតាមរយៈការយល់ដឹងដ៏រឹងមាំនៃគោលនយោបាយក្នុងស្រុក និងការរៀបចំផែនការផ្សេងៗក៏ដូចជាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអចលនទ្រព្យនិងការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារអចលនទ្រព្យ។ ភារកិច្ចចម្បងរបស់យើងគឺដើម្បីបង្កើតការរក្សា និងអភិវឌ្ឍន៍មូលធន និងសមស្របទៅនឹងតម្លៃជួលនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នក។

Property Management
គ្រប់គ្រងផ្នែកអចលនទ្រព្យ

យើងផ្តល់ជូនយ៉ាងពេញលេញនូវសេវាកម្មគ្រប់គ្រងផ្នែកអចលនទ្រព្យដែលបានតម្រូវដល់អ្នកដែលជាវិនិយោគិន, ម្ចាស់ផ្ទះ, ឬម្ចាស់ដី។

អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ស្ងប់ចិត្តដោយដឹងថាការវិនិយោគរបស់អ្នកកំពុងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអ្នកដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ និងមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់។ យើងដឹងថាអ្វីដែលវាត្រូវការដើម្បីបង្កើតនូវបទពិសោធដើម្បីទទួលបាននូវភាពជោគជ័យសម្រាប់អ្នក ហើយយើងមានទំនុកចិត្តថាជំនាញរបស់យើងអាចលុបបំបាត់ភាពស្មុគស្មាញ រឺក៏ជម្លោះដែលអាចនឹងកើតឡើងបាន។

អ្វីដែលយើងធ្វើក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យរបស់អ្នក:
 • ដោះស្រាយរាល់សំនួររបស់អ្នកជួល
 • បំពេញរាល់គំនិតខ្វះខាត
 • ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនូវការជួលរបស់អ្នក
 • សើុបអង្កេតជីវប្រវត្តិ និងភាពស្មោះត្រង់
 • ដំណើរការទៅលើការអនុវត្តន៍
 • ការចុះហត្ថលេខាទៅលើការជួល
 • សេវាកម្មកែតម្រូវ
 • ការប្រមូលជួល
 • គណនេយ្យ
 • ដោះស្រាយការដោះសាររបស់អ្នកជួល
 • ការបណ្តេញចេញ